Fundusze UE – Realizowane projekty

  • Home
  • Fundusze UE – Realizowane projekty

„Wprowadzenie produktów firmy FIBER PLAST na rynki zagraniczne” PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand 

Cel projektu:

1. Promocja polskiej marki Fiber Plast na rynkach międzynarodowych.
2. Wzrost działalności eksportowej przedsiębiorstwa Fiber Plast i dywersyfikacja wskazanych rynków eksportowych: Francja, Niemcy, ZEA, USA, Japonia, Korea Poł., Kanada, Tajlandia, Chiny, Australia i Holandia. poprzez udział w targach i misjach zagranicznych i promocje innowacyjnych produktów.

Całkowite wydatki na realizację projektu:
Wydatki ogółem: 386 400.00 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 386 400.00 PLN
Dofinansowanie: 328 440.00 PLN

Termin realizacji projektu:
01/06/2020 – 30/06/2022

www.mapadotacji.gov.pl

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

ul. Lotników 20b, 38-400 Krosno biuro@fiber-plast.pl +48 888 503 332